ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, Školní 606


 

Vítejte v naší škole !

 

zpravodaj- rv

Naše škola se nachází ve Zlínském kraji v malebné slovácké obci Dolní Němčí. Chodí k nám přibližně 300 žáků. Obec má téměř 3000 obyvatel a naši školu navštěvují i žáci z okolních obcí Horní Němčí, Slavkov a Boršice u Blatnice. K dispozici máme bazén se saunou a od r. 2009 krásný sportovní víceúčelový areál s hřišti na tenis, volejbal, basket, florbal, kopanou, házenou atd. na umělé trávě a 185metrovým oválem z tartanu. Ve stejném roce jsme z fondu EU také vybudovali v okolí školy nové chodníky, schodiště, fontánku na pití, květinové záhony, jezírko i altánek, který nám slouží k výuce i ve volném čase.
Mimo jiné aktivity každoročně před Vánocemi pořádáme již tradiční Vánoční výstavu, na kterou vás srdečně zveme ve dnech 5. – 6. 12. 2015. Patříme mezi několik málo škol v České republice, jejichž součástí je základní umělecká škola s hudebním, výtvarným, tanečním i literárně dramatickým oborem.

SRPŠ

 

 

 

Dnes má svátek:

 

 

týdenní plán

organizační řády školy

Elektronická ŽK- komunikační systém Bakaláři

Přihlášení na Outlook- web mail (žáci a učitelé)


aktuálně

Jedničkáři

rodičák

Jak vybrat školní brašnu


Přejeme všem hezké prázdniny!!!


Výsledky sběru papíru - třídy - jednotlivci - absolutní vítězové

Oznámení rodičům budoucích prvňáčků I Oznámení o přijetí do školy

Výlety - 2.tř. - 8.A 8.B 6.A - 9.tř.- 6.B


 

 


Ředitel školy uděluje mimořádnou pochvalu Denisovi Strakovi z 5. tř. za statečnost, rozvahu a pohotovost při záchraně života starší spolužačky.
Ředitel školy uděluje mimořádnou pochvalu Nele Haluzové, Veronice Uhrové a Martinu Smetanovi z 6. B za pomoc při záchraně života své spolužačky.

 

 

Aktivity ZŠ ve 2. pololetí šk. roku 2015/2016

Aktivity ZUŠ (2. pol.)

29.6.2016 Obhajoby absolv. prací

29.6.2016 Poh. hry 2.tř.-minigolf a kolob.

29.6.2016 Rodiče vítáni - 3. A

28.6.2016 Železný žák 2016

27.6.2016 Výlet třeťáků- Šiklův mlýn

24.6.2016 Výlet do Bratislavy

24.6.2016 Den dětí 8.A

24.6.2016 Atletická olympiáda 1. stupně

24.6.2016 Spaní ve škole - 5. třída

24.6.2016 Sportovní odpoledne - 5. třída

23.6.2016 Oswietim

21.6.2016 Pasování na čtenáře

21.6.2016 Výlet prváků do Kostelan

21.6.2016 Piškvorky- 4. třída

21.6.2016 Výlet 4. a 5. třídy

15.6.2016 Den dětí 6.B

15.6.2016 Turist. kroužek- Baťův kanál

15.6.2016 Výlet 4. a 5. třídy - Ovocňák

15.6.2016 Zlatý list

9.6.2016 Plavání- přebory škol

9.6.2016 Atletika- O pohár starosty UB

8.6.2016 Olympiáda v AJ ve 3. A

3.6.2016 Foto tříd 2016

31.5.2016 Odpoledne s rodiči v 3. B

19.5.2016 Exkurze 7.tř. do PR Drahy

19.5.2016 Exkurze v Hitech centru v UB

16.5.2016 Výlet osmáků na Javořinu

12.5.2016 Bitva na Luckém poli- 900 let

10.5.2016 Projektový den Karel IV.

4.5.2016 Exkurze třeťáků ve f. Baťa

2.5.2016 Čarodějnice v 3.B

28.4.2016 Hasík - 2. a 3. třídy

27.4.2016 Veselé zoubky v prvních tř.

22.4.2016 Výtvarná soutěž Eko-svět

22.4.2016 Výtvarka v Praze

21.4.2016 Matematický klokan- výsledky

21.4.2016 Okresní kolo MO- výsledky

18.4.2016 Ekohrátky pro 1. třídy

18.4.2016 Úklid obce

18.4.2016 Knihovnice v 1. třídách

9.4.2016 Čtvrťáci v kuchyni

5.4.2016 Pletení pomlázky ve 2. třídě

5.4.2016 Velikonoční besídka - 2. třída

5.4.2016 Turistický výšlap

31.3.2016 Chem. olympiáda- okres

21.3.2016 Čtení v knihovně a v 3.B

20.3.2016 Den sv. Patrika

20.3.2016 Ukázka zdobení kraslic v 2. tř.

15.3.2016 Memoriál J. Martiše - šplh

10.3.2016 Olympiáda z AJ - 1. st.

9.3.2016 Exotická zvířata

9.3.2016 Fyzikální olympiáda

8.3.2016 Zeměpisná olympiáda

4.3.2016 Okrskové kolo v recitaci - Hluk

1.3.2016 Recitační soutěž 1. stupně

24.2.2016 Zápis do 1. třídy

24.2.2015 Svět kolem nás - 3. B

21.2.2016 Olympiáda z AJ

18.2.2016 1.A a 1.B na besedě v knihovně

8.2.2016 Kloboukový den ve 3. A

Absolventský a závěrečný koncert
 

Soutěž v hud. nauce - vyhodnocení

Absolventský koncert 15.6. - plakát

Zápis do ZUŠ ve šk. roce 2016/2017

Vystoupení na Velehradě

Akademie ZUŠ 5/2016

Akademie ZUŠ- plakát

Marionety

Výtvarná soutěž Eko-svět

Výchovný koncert pro MŠ

Jarní koncert ZUŠ

31.3.2016 Klobouky

31.3.2016 Zážitková výtvarka

31.3.2016 Velikonoční tvoření

11.3.2016 Soutěžili jsme ...

10.3.2016 Plán akcí na 2. pololetí 2015/2016

9.3.2016 Z činnosti ZUŠ od 12/2015 - 03/2016

Aktivity ZŠ v 1. pololetí šk. roku 2015/2016

Aktivity ZUŠ (1. pol.)

8.2.2016 Kloboukový den ve 3. A

26.1.2016 Polonéza 2016

26.1.2016 Výukový program - Gotika

19.1.2016 Exkurze 7. a 5. tříd do Brna

11.1.2016 Hory 2016

18.12.2015 Bruslení v UB

18.12.2015 Hasík

17.12.2015 Velká soutěž o přírodě

16.12.2015 Vánoční výstava 2015

15.12.2015 Záložky do knih - 5. třída

15.12.2015 Mikuláš

14.12.2015 Akademie ZUŠ

14.12.2015 Skok vysoký- T. Stojaspal
2.12.2015 Londýn 2015

2.12.2015 Slavnost slabikáře v 1.A,B

26.11.2015 Výchovný koncert

26.11.2015 Výlet na Lopeník

23.11.2015 Střelecké závody

20.11.2015 Vorvaň 2015- Zlín

19.11.2015 Experimentárium Otrokovice

9.11.2015 Halloween 2015

4.11.2015 Burza středních škol na naší škole

4.11.2015 Braňák 2015

3.11.2015 Výukový program 1. tříd - Podzim

3.11.2015 Turistický kroužek - Bánov

27.10.2015 Třeťáci na obecním úřadě

26.10.2015 Exkurze do školy Slov. strojíren

26.10.2015 Výukový program - Les

22.10.2015 4. třída na dopravním hřišti

22.10.2015 Nácvik polonézy

22.10.2015 Hrátky ve školní družině

22.10.2015 Florbal - mladší

20.10.2015 Stolní tenis - šk.kolo+ok.kolo+kraj

13.10.2015 Kybernetický kroužek

7.10.2015 Podzimníčci z 3.B

6.10.2015 Podzim ve škole

6.10.2015 Školní parlament

2.10.2015 Domeček na hřišti

25.9.2015 Sport. dopoledne- nábor do kopané

9.9.2015 Světluška 2015

7.9.2015 Adaptační kurz 2015

1.9.2015 Zahájení školního roku 2015/2016

31.8.2015 Rozdělení žáků

Literárně dramatický obor v DPS

Besídky ZUŠ v lednu 2016

Vánoční besídka ve Vlčnově a Šumicích

Exkurze do muzea 2. a 3. A třídy

Besídka kytarové třídy

Vánoční koncert

Koledování v DPS

Exkurze výtvarného oboru

 

Akademie ZUŠ

Vánoční koncert

 

Z činnosti ZUŠ září - prosinec 2015
Organizace šk. roku 2015/2016 na ZUŠ

Zahájení výuky na ZUŠ

Rozdělení žáků do výuky

 


Ovoce a zelenina do škol

 

Státní zdravotní ústav ( www.szu.cz ) nabízí na svých stránkách k bezplatnému stažení řadu užitečných publikací, např. cvičení pro děti při vadném držení těla, jak vybrat školní brašnu, jak správně sedět, anorexie a bulimie, značky na potravinách,  problémy s nadváhou u dětí.


 Získali jsme titul "Etická škola bronzového stupně" I Ocenění- Etická výchova I Zadání a témata absolventských prací


Provozní řád víceúčelového sportovního areálu I Ceník za pronájem sportoviště I Upozornění pro rodiče


PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem žákům a zaměstnancům naší ZŠ a ZUŠ za příspěvek pro charitativní akci Adopce na dálku. Letos jsme odeslali pro nového chlapce jménem ROSHAN S. THOMAS do Indie částku 7074 Kč.


 I Vyhláška- označení alergenů v jídle I Důležité upozornění I
  Ocenění od nadace Josefa Luxe


 

 

 

V případě, že čekáte na novou informaci z webových stránek, doporučujeme si stránky "znovu načíst" či "aktualizovat" nebo zmáčknout klávesu F5. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

 
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 2015/2016