ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, Školní 606


 

 

SRPŠ

Členové SRPŠ

Hospodaření SRPŠ

 

 

 

SRPŠ

SRPŠ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Příspěvek na adaptační kurz - 6.třída 5 100 Kč
Nábytek do ŠD 49 610 Kč
Pastelkovné – 1. třída 20 175 Kč
Příspěvek na Vánoční výstavu 3 000Kč
Lyžařská obuv 3 700 Kč
Sjezdové hole 2 640 Kč
Doprava na hory 13 310 Kč
Dětský den 10 000 Kč
107 535 Kč

Ostatní výdaje SRPŠ
Pořádání plesu
OSA - Autorská odměna (platí se 1x ročně za užití písní na plese)
Dětský den (Farnost)

Příjmy SRPŠ
Příspěvek žáků na SRPŠ 29 800 Kč
Výtěžek z plesu

Celý výtěžek z plesu je věnovaný na potřeby žáků školy.

Jakékoliv dotazy k financím, popřípadě možnost nahlédnutí do účetní knihy je možné u paní pokladní Eriky Uhrové, tel. 739 080 307, email: erika.uhrova@seznam.cz


BUDEME RÁDI ZA JAKÉKOLIV PODNĚTY, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY.
MŮŽETE SE OBRÁTIT NA ČLENY SRPŠ.


 

 
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 2017/2018