ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, Školní 606


Java Script Library -> http://java.tatousek.cz -> Skript: Hodiny s datem (2)
 

 

Informace výchovné poradkyně


 

Výchovná poradkyně : Mgr. Jana Stojaspalová

 

telefon: 572 648 719

e-mail:  jana.stojaspalova@zsdolninemci.cz 

 

Konzultace:

 

vždy první úterý v měsíci do 16 hodin

 

Telefonicky nebo e-mailem je možnost sjednat schůzku i v jinou dobu.
Žáci mohou využít ke konzultaci kterýkoliv den během přestávek nebo po vyučování.

 

Poradenská činnost je zaměřena na:

 

- péči o děti se specifickými poruchami učení

- péči o děti zdravotně znevýhodněné

- péči o děti s poruchami chování

- poskytování informací z oblasti kariérového poradenství

- spolupráci s poradenskými zařízeními
 

Přijímací řízení na střední školy

Podle informací MŠMT jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by měla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Žáci budou konat přijímací zkoušku na škole, kterou mají na 1. místě v přihlášce. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy.

Stále tak platí, že by zkouška proběhla z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve, také termín podání zápisového lístku bude zkrácen.

Bližší informace najdete na odkazech:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?lang=1&ref=m&source=email

 

- schéma přijímacích zkoušek 2020

- informace k přijímacím zkouškám 2020

 

Odkazy:

 

Kam na školu ve Zlínském kraji (burza škol)

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

 

 

Další odkazy:

Krajská ped.-psych. poradna Zlín

Speciálně pedagogické centrum Zlín
Středisko výchovné péče Help Uh. Hradiště
Informační a poradenské středisko ÚP Uh. Hradiště

 


 


 

 
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 2020