1 / 30  >>

Přírodověda v 5. A a 5. B

Pro návrat klikněte zde www.zsdolninemci.cz

Projekt: Podnebné pásy
Třída: 5. A a B
Naši páťáčci se letos pomocí projektu v hodinách přírodovědy dovídali, jak vypadá život v jednotlivých podnebných pásech naší planety. Žáci se nejprve učili o tropickém a subtropickém pásu. V rámci projektu „na vlastní chuť“ poznali rozdíly mezi ovocem, které pěstujeme v České republice – mírný pás a v tropických a subtropických zemích. Žáci ochutnali například chuť japonské hrušky Nashi, Tomelu japonského (někdy též kaki), ananasu, banánu, kokosu či mučenky jedlé.
Další částí projektu byla tvorba vlastního plakátu, který zobrazoval zvíře či rostlinu podle vlastního výběru žáků. Žáci poté zvířata a rostliny zařazovali do podnebných pásů a na kontinenty, podle toho, kde žijí – tropický, subtropický, mírný pás, polární.
Poslední částí projektu byla výuka o polárním pásu, kterou žáci trávili na školním dvoře. Zde se vydali každý se svým pracovním listem na výpravu za polárními zvířaty. Po úspěšném splnění všech aktivit a úkolů se žáci za odměnu pustili do sněhové koulovačky, přičemž nebyla ušetřena ani paní učitelka.
 

(c) 2017/2018