1 / 39  >>

Koncert k 20. výročí ZUŠ

Pro návrat klikněte zde www.zsdolninemci.cz

Koncert k 20. výročí ZUŠ

V páteční podvečer dne 8. prosince 2017 se v 17.00 hodin konal v hudebním sále ZUŠ koncert věnovaný 20. výročí zahájení činnosti v ZUŠ Dolní Němčí. Pozvání na tento koncert přijalo téměř 50 hostů, mezi nimiž byli především bývalí a současní pedagogové ZUŠ.

V hudebním programu se jako první představil komorní soubor pod vedením p. uč. Hany Miklášové a v jejich podání zazněly skladby P. McCartnyho Yesterday a J. Ledeckého Ryba rybě. Zpívaly děti z hudební nauky, které připravil p. uč. Štefaník a p. uč. Zaorálková. Úvod koncertu patřil i panu řediteli Milanu Kvasničkovi a milým hostům (p. Zdeněk Teimer, František Baroň, František Hajdůch, Jan Pijáček, Libor Buchta), kteří zavzpomínali na začátky činnosti ZUŠ a zamýšleli se všeobecně nad posláním a přínosem uměleckého školství.

Následovalo vystoupení Klarinetového kvarteta, ve kterém se představili dva naši pedagogové, a to Radek Hais (housle) a Marek Teimer (violoncello) a milí hosté ze ZUŠ Uherský Brod – p. Hana Červenková a p. Tomáš Komárek. Zahráli Bärmannovo Klarinetové kvarteto op. 18 – 1. větu. Pavel Beníček zahrál na elektronické klávesy skladbu J. Uhlíře Holubí dům a Sabina Vondráková klavírní skladbu River flows in you. Mladý trumpetista Jakub Tinka měl úspěch se skladbou Trumpet Tune od H. Purcela a zpěvačka Kamilka Zderčíková zazpívala dvě písně, a to Podzimní vítr od L. Němce a Stonožku od P. Ebena.

Následovalo vystoupení žákyně LDO Barbory Zetkové, která pod vedením p. uč. Ireny Cigánkové nacvičila báseň Uspávanka se sněhem a krásnou paní a tu krásně přednesla.

V dalším hudebním vstupu se představily naše p. učitelky sólového zpěvu, dvě diplomované specialistky – Aneta Gajdůšková a Veronika Zaorálková, které si připravily za klavírního doprovodu Davida Štefaníka, Moravské dvojzpěvy od A. Dvořáka - Dyby byla kosa nabróšená a Zajatá. Anna Mitáčková zahrála známou skladbu W. A. Mozarta Chléb s máslem a Tobiáš Kučera na zobcovou flétnu dvě lidové písně – Andulko šafářova a Lesti ťa synečku.

Ondřej Moštěk zazpíval od K. Háby píseň Před naším mosteček a od D. Ellingtona píseň Já bych si rád najal dům a po pěveckém vystoupení následovala hra na klavír – Marie Stojaspalová zahrála Bachovu Invenci č. 1 a Šostakovičův Lyrický valčík.

Následovala opět báseň, a to v podání žákyně LDO Johany Šídlové, která  přednesla báseň Vánoce mám nejraději.

V dalším hudebním vstupu se představil nejprve p. uč. Antonín Daníček a v jeho podání jsme slyšeli skladbu pro trubku od G. Ropartze Andante a Allegro. Dále následovala hra na klavír – jako host vystoupila naše bývalá studentka Tereza Krhovská, v posledních studijních letech žákyně p. uč. Evy Peškové, která nyní studuje 4. ročník hry na klavír na konzervatoři v Kroměříži a v jejím podání jsme slyšeli dvě koncertní etudy F. Chopina v tónině f moll, a to op.10 č. 9 a op. 25 č. 2.

Popřáli jsme tedy naší ZUŠ, která v roce 2017 slaví 20. výročí svého trvání, hodně úspěchů v dalších letech, příjemnou pracovní atmosféru, dobré vedení, kvalitní učitele, dobrou spolupráci se zřizovatelem, s českou školní inspekcí a především hodně spokojených dětí a rodičů. Jako poslední číslo se představili žáci hudební nauky, kteří přišli s malým dárkem - s písní, která v názvu nese slovo Dárek a je z filmu Pohlaď kočce uši – tuto píseň s dětmi nacvičil p. uč. David Štefaník, který rovněž celý večer velmi citlivě doprovázel na klavír a za to mu patří velké poděkování.

Poděkovali jsme všem za účast, všem pedagogům za jejich přípravu, ať už svých vlastních vystoupení nebo těch žákovských, našim milým hostům za jejich vystoupení a v 19.30 hodin následovala malá prohlídka prostor ZUŠ a ZŠ, následně na to večeře v jídelně školy a volná zábava s cimb. muzikou Falešnica, s primášem Radimem Vojtkem, našim pedagogem.

 

(c) 2017/2018