středa 2. září 2020 9:56:40
1 / 333  >>
středa 2. září 2020 9:56:40
Adaptační kurz 6. ročník
(c) 2019 ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

I v letošním školním roce jsme pokračovali v tradici Adaptačního kurzu pro žáky 6. ročníku. Kurz se konal ve dnech 2. - 4. 9. 2020 v rekreačním zařízení Lopata – Mikulčin vrch . Účastnili se ho žáci s tř. učiteli, asistentka pedagoga a vyučující etické výchovy.
Společně jsme prožili aktivity týkající se prohloubení vzájemného poznání a hlubšího poznání sebe i učitele, aktivity zaměřené na nastartování spolupráce a na řešení konfliktů při skupinové práci, na rozvoj důvěry.
Získané zkušenosti budeme dále rozvíjet v hodinách etické výchovy.