ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, Školní 606


 

Vítejte v naší škole !


PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme společnosti KASKO zastoupené panem Zdeňkem Kadlčkem a firmě Štíty pro Hradiště za nezištnou pomoc při vybavování našich zaměstnanců ochrannými štíty. Projevené a poskytnuté podpory si velice vážíme a jsme za ní moc vděčni.
Milan Kvasnička


ŠKOLNÍ DRUŽINA - INFORMACE PRO RODIČE:

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo v příštím školním roce školní družinu, přihlašte své dítě do školní družiny, co nejdříve- mailem nebo přes Bakaláře.

KONTAKT: VEDOUCÍ VYCHOVATELKA- simona.syncakova@zsdolninemci.cz

PLATBA:

- roční školné je 1000 Kč (platí se na začátku školního roku)

- dětem, které navštěvovaly školní družinu v tomto školním roce, bude snížen poplatek za ŠD o 400 Kč.

Provozní doba - odpolední ŠD od 11.30 – 16.00 hod.
                        - ranní ŠD 6.30- 7.20 hod.
Docházka - pravidelná docházka není povinná a je možné jí navštěvovat pouze v určité dny ( hodiny), např. čekání na kroužek atd…
POKUD DÍTĚ NAVŠTĚVUJE KROUŽEK V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH, NESMÍ SE POHYBOVAT V PROSTORÁCH ŠKOLY (ŠATNY, CHODEB,…). MUSÍ ČEKAT V ŠD, NEBO DOMA!


Aktivity ZŠ ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Aktivity a aktuality ZUŠ

Domácí výuka

Výsledky zápisu do 1. třídy

Zpráva pro rodiče dětí na 1. stupni

Zpráva pro rodiče žáků 9. ročníku

Recitační soutěž 1. stupeň

Olympiáda AJ - 3. a 4. třída

Olympiáda AJ - 2. stupeň

 

EKO-KOM

Turisťák - UB

Společné akce ŠD

ŠD - Motýlci

ŠD - Smajlíci

ŠD - Pohádka

 

Přijímací řízení na ZUŠ - plakát

Přihlašování do ZUŠ na šk. rok 2020/2021

 

Informace ze ZUŠ

Ochrana zdraví na ZUŠ

Čestné prohlášení

Zápis do ZUŠ

Koncerty a besídky

7. 2. 2020 28. 1. 2020 27. 1. 2020 19. 12. 2019

17. 12. 2019 12. 12. 2019

Organizace šk. roku

 

Aktivity ZŠ v 1. pololetí šk. roku 2019/2020

Vánoční akademie ZUŠ 2019

Vánoční koncert

Druháci v knihovně

Turisťák - Kovozoo

Polonéza 2020

Hory-fotogalerie

Bruslení UB 2019

Zpívání koled na schodech

Návštěva 2. B v knihovně

Vánoční výstava 2019

Straňanská laťka 2019

Slavnost slabikáře - 1. třída

Záložka

1. FC Slovácko

Stolní tenis - školní kolo

Pouštění draků - 1. třída

Ocenění výuky etiky 2019

Turisťák - Špilberk

Nejbláznivější účes

Třeťáci na obecním úřadě

Výlet páťáků do Prahy

Nový žákovský parlament

Adaptační kurz žáků šestého ročníku

Zahájení školního roku

Seznam dětí 1. třídy

Seznamy žáků 6. A , 6. B

Nabídka kroužků

Informace k horám

Plán akcí na 1. pololetí

Přítomnost vyučujících na pracovišti

Pedagogický sbor ZUŠ
Rozdělení nových žáků
Rozvrh kolektivních předmětů 2019-20
Zahájení výuky
Zahájení výuky- Boršice

 
 Vážení rodiče budoucích prvňáčků, připravili jsme pro vás možnost zapsat své dítě online do naší školy. Děkujeme za vaši trpělivost. Stačí kliknout na obrázek (odkaz) níže. Milan Kvasnička

Nahoře v části ZŠ/zápis dětí do školy naleznete všechny další potřebné dokumenty a informace.


V části ZŠ/výchovné poradenství/informace najdete organizaci přijímacího řízení na střední školy v tomto šk. roce.


Mimořádné opatření

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu z dnešního dne bude od 11. 3. 2020 na dobu neurčitou uzavřena Základní škola a Základní umělecká škola v Dolním Němčí včetně školní družiny.

Povinností žáků je pravidelně sledovat zadávání domácích úkolů a učiva v elektronickém komunikačním systému Bakaláři.

Žádám žáky, aby sledovali složku „Domácí výuka“ na internetových stránkách školy, kde se budou objevovat informace k výuce. 

 10. 3. 2020

Mgr. Milan Kvasnička

ředitel školy


Vážení rodiče,

dovolím si Vám nabídnout po dobu uzavření školy konzultace po telefonu nebo prostřednictvím skype. Můžete se na mě obrátit s tématy a otázkami týkající se rodičovství, výchovy, učení (motivace, nastavení pravidel a řádu, pozitivní zpětná vazba), režimu dne, zvládání zátěže, stresu, konfliktních situací a psychohygieny. Mohou se ozvat i Vaše děti.

Po předchozí telefonické nebo sms domluvě jsem Vám k dispozici:

Mgr. Monika Fojtáchová, školní speciální pedagog

telefon: 606 727 795

email:    fojtachova.monika@seznam.cz

skype:   Monika Fojtáchová, fojtachova.monika@seznam.cz


Ošetřovné
Vážení rodiče, vzhledem k aktuálním nařízením vlády doporučujeme využít zasílání žádosti o ošetřovné pro děti do 13 let přes e-mail. Pokud tento formulář potřebujete, informujte nás, prosím, na dasa.multanova@zsdolninemci.cz nebo milan.kvasnicka@zsdolninemci.cz Do e-mailu uveďte jméno, příjmení a rodné číslo dítěte. Vyplněný formulář Vám zašleme zpět. Ve výjimečných případech přijďte osobně do kanceláře školy v pondělí a středu v době od 8.00-12.00 hodin.
Mgr. Milan Kvasnička

 

Náplně do tiskáren nám dodává TonerPartner

Aktuální dokumenty školy

ŠVP (platný od 1.9.2016)

Pokyny k prevenci chřipky od Státního zdravotního ústavu

Prezentace naší školy na youtube

Virtuální průvodce po naší škole I 1. část I 2. část I 3. část I

Napsali o nás...

Další programy a projekty školy

zpravodaj- rv

Ovoce a zelenina do škol


 

Získali jsme titul "Etická škola bronzového stupně"

Ocenění- Etická výchova

 

Státní zdravotní ústav ( www.szu.cz ) nabízí na svých stránkách k bezplatnému stažení řadu užitečných publikací, např. cvičení pro děti při vadném držení těla, jak vybrat školní brašnu, jak správně sedět, anorexie a bulimie, značky na potravinách,  problémy s nadváhou u dětí.


 

Ocenění od nadace Josefa Luxe

Občanské sdružení Život dětem děkuje

Energetická náročnost budovy školy

Provozní řád víceúčelového sport. areálu

Ceník za pronájem sportoviště

 

rodičák Jak vybrat školní brašnu

Podporují nás


V případě, že čekáte na novou informaci z webových stránek, doporučujeme si stránky "znovu načíst" či "aktualizovat" nebo zmáčknout klávesu F5. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Zabezpečeno SSL certifikátem AlpiroSSL Banner Klasifikace

 
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 2019/2020