ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, Školní 606


 

Vítejte v naší škole !

Oznámení o určení mateřských škol pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému s trvalým pobytem v ORP Uherský Brod.
V souladu s Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 budou od 01. března do 19. března 2021 vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let tyto mateřské školy v Uherském Brodě:

Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okres Uherské Hradiště
ředitelka Bc. Eva Divoká, tel. 739 319 055
provozní doba pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin

Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, okres Uherské Hradiště
ředitelka Bc. Eva Urbanová, tel. 731 699 991
provozní doba pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin

Mateřská škola Bojkovice, příspěvková organizace, Štefánikova 830, Bojkovice
ředitelka Martina Kuchařová, tel. 602 587 741
provozní doba pondělí-pátek od 6:15 do 16:15 hodin

Péče bude poskytována pouze pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• zaměstnanci obecní policie,
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky,
• příslušníky ozbrojených sil,
• zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
• pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
• zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
• zaměstnanci zařízení školního stravování,
• zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
• zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Zákonní zástupci mohou své děti přihlásit k docházce na telefonní číslo, které je uvedeno u jména ředitelky mateřské školy.

Provozní doba mateřské školy je pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin, po dohodě s rodiči může být upravena.

Městský úřad Uherský Brod
Odbor školství, kultury a sportu
Markéta Gajdůšková v. r.
vedoucí odboru

 


Dovolujeme si vám poskytnout náhled na naše nové www stránky, o jejich startu vás budeme informovat.

Aktivity ZŠ v 1. pololetí šk. roku 2020/2021

Aktivity a aktuality ZUŠ

Organizce vzdělávání od 4. 1. 2021

Vycházka 1.A a 1.B ke krmelci

Čertovské hrátky v 1. A

Slavnost slabikáře v 1. A

Pečení perníků v 1. B

Slavnost slabikáře

Adaptační kurz

Výstava ovoce a zeleniny

Informace k adaptačnímu kurzu

Seznam žáků 6. A a 6. B

změny ve vzdělávání od 30. 11. 2020

Organizační pokyny k provozu školy od 1. 9. 2020

 
 

Distanční výuka tanečního oboru

Distanční výuka výtvarného oboru

Vánoční koncert ZUŠ

Prosincové taneční střípky.

Podzim 2020 na ZUŠ

Organizace školního roku 2020/21

Pedagogický sbor ZUŠ 2020/21

Rozvrh kolektivních předmětů 2020/21

 

 

 

 

 

Náplně do tiskáren nám dodává TonerPartner

Aktuální dokumenty školy

ŠVP (platný od 1.9.2016)

Pokyny k prevenci chřipky od Státního zdravotního ústavu

Prezentace naší školy na youtube

Virtuální průvodce po naší škole I 1. část I 2. část I 3. část I

Napsali o nás...

Další programy a projekty školy

zpravodaj- rv

Ovoce a zelenina do škol


 

Získali jsme titul "Etická škola bronzového stupně"

Ocenění- Etická výchova

 

Státní zdravotní ústav ( www.szu.cz ) nabízí na svých stránkách k bezplatnému stažení řadu užitečných publikací, např. cvičení pro děti při vadném držení těla, jak vybrat školní brašnu, jak správně sedět, anorexie a bulimie, značky na potravinách,  problémy s nadváhou u dětí.


 

Ocenění od nadace Josefa Luxe

Občanské sdružení Život dětem děkuje

Energetická náročnost budovy školy

Provozní řád víceúčelového sport. areálu

Ceník za pronájem sportoviště

 

rodičák Jak vybrat školní brašnu


V případě, že čekáte na novou informaci z webových stránek, doporučujeme si stránky "znovu načíst" či "aktualizovat" nebo zmáčknout klávesu F5. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Zabezpečeno SSL certifikátem AlpiroSSL Banner Klasifikace

šk. rok 2019/2020

 
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 2020/2021